Általános szerződési feltételek

Tisztel Vásárlók!

A weblapunk működésével, termékeink megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre:

levelezési cím: Majláth Annamária, 1024 Budapest, Fillér utca 21. 3/3

email: manchagurumi@gmail.com

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A Szolgáltató neve: Majláth Annamária egyéni vállalkozó

A Szolgáltató székhelye (és egyben a panasz ügyintézés helye): 1024 Budapest, Fillér utca 21. 3/3.

A Szolgáltató adószáma: 56138610-1-41

A Szolgáltató nyilvántartási száma: 54764602

Telefonszáma: +3670 671 8202

E-mail címe: manchagurumi@gmail.com

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Heroku - Salesforce

Székhely: 415 Mission Street

Suite 300

San Francisco, CA

94105

Telefonszám: 1-800-667-6389

E-mail: pr@salesforce.com

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

 1. A Felek között létrejövő Szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Szolgáltató (Eladó) és a Felhasználó (Vevő) jogait és kötelezettségeit, a Szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Felhasználó megrendelésének véglegesítését megelőzően köteles megismerni jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltató webáruházán keresztül történő vásárlásával a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, mely maradéktalanul a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

 1. A jelen Szabályzat 2021. szeptember 1. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a Weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.

 1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint azok terjesztésének tekintetében. Tilos a Weblapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3. TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Ár: A Termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

Megjelenés: A Weblapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a Termék nevét, árát, leírását, a Termékekről fotót jelenít meg. A Termékeknél feltüntetett fotók illusztrációként szolgálnak. Tekintettel arra, hogy a Weblapon szereplő Termékek egyedileg kézzel készülnek, az egyes Termékek között apró eltérések lehetnek, illetőleg a Weboldalon szereplő képeken megjelenített Termékek eltérhetnek a Felhasználó által kézhez kapott végleges változattól. Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget a Weblapon megjelenő kép és a Termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. A Weblapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes Termékeknél szereplő leírások tartalmaznak tájékoztatást.

Akció: Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Hibás ár: Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Termékkel kapcsolatban rögzítésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra ( 0,- Ft-os ár; kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár), akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4. RENDELÉS MENETE

 1. Jelen Weblap katalógusként működik, ahol megtekinthetők a készleten levő Termékek, de jelen Weblapon értékesítés nem történik.

 1. A Szolgáltató által kínált Termékek a Weblap „Webshop” menüpontja alatt találhatóak. A Felhasználó az egyes Termékek részletes tulajdonságait a Termék képe alatti nevére kattintva érheti el.

 1. Felhasználó a megvásárolni kívánt Termék tulajdonságai alatti "Kosárba" gombra kattintva azt a saját virtuális bevásárlókosarába helyezi, egyben megadva a mennyiséget is. A kosár tartalma a Weboldal felső részén található menüsor jobb szélén látható kosár ikonra kattintással érhető el.

 1. A megrendelés teljesítéséhez a Szolgáltatónak az alábbi adatokra van szüksége a Felhasználótól, melyeket a Számlázási információknál szükséges megadni:

A megrendelés véglegesítésével – a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással – a megrendelés a Szolgáltatóhoz továbbításra kerül, mely feldolgozásának megkezdéséről a Szolgáltató értesítést küld a Vevő részére.

Fizetési módok:

Előre utalás esetén a Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént bankszámlaszámára. Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

Szállítási lehetőségek:

 1. személyes átvétel a Szolgáltató székhelyén;

 2. Foxpost automatába szállítás (a szállítás költségeit a Felhasználó viseli).

 3. Foxpost házhozszállítás (a szállítás költségeit a Felhasználó viseli).

 4. MPL PostaPontra / automatába szállítás a Fürgefutár rendszerén keresztül. (a szállítás költségeit a Felhasználó viseli).

Személyes átvétel esetén a Szolgáltatóval előre e-mailben leegyeztetett időpontban kerül átadásra a Felhasználó részére a megrendelt Termék. A személyes átvétel lehetőségét a Felhasználó a Számlázási információknál tudja kiválasztani, ellenkező esetben a Termék futárral kerül kiszállításra.

Foxpost csomagautomatába szállítás díja 1100 Ft, 50.000,- Ft feletti összegű vásárlás mellett ingyenes.

Bármely szállítás megjelölése esetén a Termékek kiszállítására a vonatkozó futárszolgálat szerződési feltételei irányadóak.

Amennyiben a Vevő a MPL futárszolgálat, vagy a Foxpost általi kézbesítési lehetőséget választja, a megrendeléshez az alábbi adatokat kell még megadnia:

Bármely szállítás megjelölése esetén a Termékek kiszállítására a vonatkozó futárszolgálat szerződési feltételei irányadóak.

4. A Szolgáltatóhoz küldött megrendelés alapján a Vevő a megrendelés feldolgozásáról tájékoztató e-mailt kap az általa meghatározott e-mail címre. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email a Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Amennyiben a Vevő azt észleli, hogy a visszaigazoló e-mail értesítés személyes adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), ez esetben köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – a Szolgáltató részére e-mail útján haladéktalanul közölni.

Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. Amennyiben a Weboldal hiba vagy hiányosság lép fel a Termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy elálljon a szerződéstől.

6. A Vevő által megrendelt Termék elkészültéről a Szolgáltató újabb tájékoztató e-mailt küld a Vevő részére, mely tartalmazza a megrendelés összesítését és a fizetendő végösszeget, mely minden költséget tartalmaz. A számla a visszaigazoló e-mailhez kerül csatolásra. A Termék átvétele/szállítása a tájékoztató e-mail megküldését követően történik.

Amennyiben a Vevő házhozszállítást kért, a Szolgáltató e-mailjét követően egy újabb e-mail útján kap értesítést a futárszolgálattól, mely tartalmazza, hogy a Vevő által megrendelt Termékek átadása megtörtént, illetőleg azokat várhatóan mikor szállítja ki a futár a Vevő részére.

7. A Vevő köteles a Terméket tartalmazó csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a Termékeken vagy a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

A Vevőnek a megrendelés folyamata során mindvégig lehetősége van a bevitt adatok módosítására. Szolgáltató felhívja ugyanakkor a Vevő figyelmét, hogy a Vevő felelőssége az általa megadott adatok helyes bevitele a megrendelés során, mivel a megadott adatok alapján kerül a Vevő részére a számla kiállításra, illetve szállításra a Termék. Vevő megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a hibás adatbevitelből, vagy a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Vevőre terhelni. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Szolgáltató felhívja továbbá a Vevő figyelmét, hogy a Vevő által rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a Szerződés létrejöttét.

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

 1. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül.

 1. Ha Szolgáltató a Szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a Szerződésben meghatározott Termék nem áll rendelkezésére, vagy annak elkészítése rajta kívül álló okok miatt lehetetlenül, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vevő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegés egyéb következményei alól.

 1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a teljesítés rajta kívül álló okok miatt történő változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részleges teljesítésre kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

6. Külföldre történő értékesítés

Szolgáltató nem különbözteti meg a Weblap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli Vevőket. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt Termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében Vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy Vevő minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. Ilyen vásárlások esetén a szállítás díja a Szolgáltató szerződéses partnere szerint meghatározott díjakon történik.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, a Szolgáltató nem köteles a Vevő tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vevővel.

Szolgáltató nem köteles megfelelni a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, valamint a Vevőnek e követelményekkel kapcsolatos tájékoztatásának.

Vevő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg. Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett Termék esetén Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt a Szolgáltató nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

A Termék kiszállítása ez esetben csak futárszolgálat (Fürgefutár) útján lehetséges.

A szállítás költségei külföldi megrendelés esetén előreláthatólag az alábbiak szerint alakulnak (a leírás tájékoztató jellegű, ettől a Szolgáltató jogosult eltérni):

A felsorolásban nem szereplő országok esetén a szállítási költségek egyedi ajánlat alapján kerülnek meghatározásra.

7. ELÁLLÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt Termék jogosult az alábbiak szerint elállni a Szerződéstől.

Tájékoztató a fogyasztó Vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!


A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a Terméknek,

ab) több Termék adásvételekor, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott Terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.


Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy az alábbi nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja:

2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azonban a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre, melyeket a Szolgáltatónem köteles megtéríteni.

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn a Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége.

Visszatartási jog

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A Termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli a Termék visszaküldésének közvetlen költségét. A Terméket a Szolgáltató címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Szolgáltatónak az utánvéttel vagy portósan visszaküldött Terméket nem áll módjában átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan Termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállás vagy felmondás jogának gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából – kivéve a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokat vagy Termékeket;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9. PANASZKEZELÉS

A Weblap célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő Felhasználó igényei szerint teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a Szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenettel, vagy levél útján is jelezheti. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a Felhasználónak, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg küldi meg a Felhasználónak. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 15 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó (Vevő) neve, lakcíme,

 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

 4. a vállalkozás (Szolgáltató) nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Vevő aláírása,

 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154, 20/283-3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Tel.: (+36) 76 501 525, 501 500

Fax: (+36) 76 501 538

Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 46/501-091 (új ügyek)

46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által Működtetett Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefon: 20/373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefon: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

E-mail: bea@vmkik.hu

Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke

Telefon: 30/9566-708

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendeletének 14. cikke alapján a Szolgáltató a fogyasztók tájékoztatásának az alábbiakban tesz eleget:

A rendelet alapján a Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

10. SZERZŐI JOGOK

Tilos a www.manchagurumi.com Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a www.manchagurumi.com weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése.

11. FOGALMAK

Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttesen;

Felhasználó: a Weblapot megtekintő és azon esetleges műveleteket végző személy;

Vevő: a Weblapon keresztül vételi ajánlatot tevő Felhasználó, akivel a Szolgáltató szerződést köt;

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Felhasználó;

Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el;

Szerződés: a Felek között a Weblap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő, a Weblapon feltüntetett Termék megvásárlására irányuló adásvételi szerződés;

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül;

Weblap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Termék: a Weblap kínálatában szereplő, a Weblapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi;

12. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Jelen ÁSZF valamely pontjának hiányossága vagy a jogszabályváltozások folytán hatálytalanná válása nem eredményezi az az alapján a Felek között létrejövő adásvételi szerződések érvénytelenségét. Ez esetben a hatálytalan vagy hiányos rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Szolgáltató nem veti alá magát külön magatartási kódexnek.

13. Vegyes Rendelkezések

1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.